1 หมู่ 7 ตำบล ท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี 20240

GPS ค้นหาอัตโนมัติ