80/1 หมู่ 8 ตำบล บ้าน ฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์ 53110

GPS ค้นหาอัตโนมัติ