ที่อยู่

23 หมู่ 5 ตำบล ทุ่งท่าช้าง อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี 15240