ที่อยู่

115/1 หมู่ 5 ตำบล ทุ่งท่าช้าง อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี 15240