ที่อยู่

18 หมู่ 4 ตำบล ทุ่งท่าช้าง อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี 15240