ที่อยู่

39 หมู่ 3 ตำบล ทุ่งท่าช้าง อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี 15240